צילום אוויר   תאור התוכנית     תמונות     מצגת בעברית    תוכניות ושרטוטים   

                                 presentation 1     presentation2      presentation Arabic

הצלת  אקוויפר ההר
דרך
תכנית סניטארית ברת-הישג למגזר הכפרי ברשות הפלשתינאית
 
 Save the Mountain Aquifer
through
 Low-cost Sanitation for The Rural Areas
In The West Bank
September 2007