תוכניות ושרטוטים

 

חתך של המתקן לבית בודד           

תכנון ל- 5 בתים

תוכנית בור השיקוע

תוכנית אגן ירוק (מבט על)

תוכנית אגן ירוק חתך זרימה

חתך כניסת הצינור לאגן הירוק

חתך צינור היציאה מהאגן

 

      טיפול במים אפורים

    טיפול במים אפורים חתך צד

     טיפול במים אפורים חתך על