בדיקת מים מתאריך 12.06.06  
   הבדיקות בוצעו ע"י מכון ערבה ללימודי הסיבה
                 במעבדת שדה בוקר בניהול ד"ר לודמילה כץ
                   מיקום הבדיקה
הבדיקה יחידות נחל יקינטונים יציאה מאגן
TDS ER 1178 1190 1215
pH pH 8.26 7.51 7.63
NO3 mg/L 46.68 22.95 0.665
PO4 mg/L 10.2 9.08 6.53
NH4 mg/L 2.26 2.42 0.35
NO2 mg/L 6.542 1.151 0.000
TSS mg/L 65.71 11.43 1.43
COD mg O2/L 45.8 10.9 0
BOD mg O2/L 20.2 6.30 1.00
TN mg/L 19.1 9.39 0.75
TP mg/L 5.47 3.28 2.25
turb NTU 71.8 9.54 2.01
EC ?S 1840 1860 1899
TDS mg/L 1143 1196 1195
Cl  mg/L 340 347 362
HCO3  mg/L 317 439 430
Na  mg/L 270 267 284
K  mg/L 20.2 17.6 15.4
Ca mg/L 68.1 72.0 74.5
Mg mg/L 26.8 27.1 28.2
alkalinity mgCaCO3/L 336 360 377
CO3 mg/L 45.6 0.0 0.0